رقم الدفاع المدنى 998

Graf (1 cheol)


 

 Graf (1 cheol)

 

 Mission:  Rescue during landslides and floods the disposing of the flowing water during rainy seasons.
 Mark:  U.S. Katrppler cat.
 Chassis:  Diesel (4 * 4).
 Graf:  (3) Cubic meters.
 Speed:  30 (km / hour).